Наставак промоције Водича за локалне и регионалне самоуправе на путу Србије ка ЕУ

ISAC фонд са задовољством објављује наставак промоције свог Водича за локалне и регионалне самоуправе на путу Србије ка ЕУ, овога пута уз подршку Фонда за отворено друштво у Србији. Циљ овог пројекта је да пружи прилику одређеном броју локалних самоуправа широм Србије да учествују и чују детаље не само о томе шта Водич нуди и садржи, већ и прилику да разговарају са стручњацима о питањима од локалног интереса када је реч о европским интеграцијама.

Водич је намењен да пружи информације о значају регионалних и локалних актера у ЕУ арени, као и да представи ЕУ политике које су од кључног значаја за локални развој (ЕУ пољопривредну и руралну политику, ЕУ регионалну политику, ЕУ политику заштите животне средине). Поред тога, он излаже тренутне и будуће могућности и обавезе које произлазе из процеса европских интеграција.

Према својој мисији, садржају, визуелном идентитету и професионалном стилу, Водич је наставак издавачких и комуникационих активности ISAC фонда које имају за циљ да допринесу да европске и евро-атлантске интеграције буду опипљивије, разумљивије и боље схваћене у Србији. Поред обраћања заинтересованим лицима, администрацијама на свим нивоима управљања, стручним удружењима, образовним телима и медијима на свим нивоима, Водич такође тежи да буде од користи онима чији је лични или професионални интерес у привреди, развоју и управљању локалним и регионалним заједницама у Србији.

Овај Водич представља скроман, али веома важан допринос бољем разумевању процеса европских интеграција и садашњим и будућим улогама и одговорностима регионалних и локалних актера, као што су регионалне и локалне власти, регионалне развојне агенције, итд. То ће им помоћи да боље разумеју свој положај у ЕУ арени, на одговарајући начин представе своје интересе, препознају будуће прилике које ће произилазити из процеса европских интеграција и тиме допринесу постизању најширег и преко потребног консензуса. Што је још важније, помоћи ће локалним актерима да разумеју како су специфичне европске политике и финансирање примењене у специфичним областима где локалне заједнице играју одлучујућу улогу, као што су пољопривредне, кохезионе и регионалне практичне политике и финансирања. То су области које се слабо разумеју, посебно на локалном нивоу, и стога захтевају јасно објашњење и промоцију.

ISAC фонд ће, заједно са стручњацима из Канцеларије за европске интеграције, одржати презентацијe у различитим општинама широм Србије, концентришући се на оне које можда нису имале искуства или контаката са европским институцијама или пројектима. Поред презентација, ISAC ће оставити одређени број примерака свог Водича, тако да би остали чланови локалне самоуправе, као и заинтересовани делови јавности, могли да прочитају и користе Водич као будућу референцу.

Штампана публикација је доступна у ISAC фонду, а eлектронску верзију публикације, у pdf формату, можете преузети овде.