Коментари на нацрте стратегија националне безбедности и одбране

Радна група за поглавља 30 и 31 Националног конвента о ЕУ (којом координира ИСАЦ фонд), уз подршку других радних група НКЕУ, израдила је коментаре на нацрте стратегија националне безбедности и одбране у којима се дубински анализирају различити елементи ових докумената и наводе кључна питања и изазови. Цео процес је спроведен у контексту јавне расправе око ова два документа коју  је Влада иницирала средином априла 2018. године.

Коментари на нацрте стратегија националне безбедности и одбране