Индекс рањивости – Србија

Велико нам је задовољство да вам представимо публикацију Индекс рањивости – Србија коју је ISAC фонд радио у оквиру пројекта GLOBSEC индекс рањивости: Процена подложности иностраном малигном утицају у 8 земаља Централне Европе и Западног Балкана. Пројекат је рађен у сарадњи са GLOBSEC-ом и партнерима са Западног Балкана и из Централне Европе. ISAC је учестовао у опсежним истраживањима о отпорности државе и рањивости друштва на малигни инострани утицај аутократских режима.

Индекс рањивости мери рањивост према иностраном утицају у осам држава: Бугарској, Чешкој, Мађарској, Црној Гори, Северној Македонији, Румунији, Словачкој и Србији на скали од 0 до 100, где 0 показује највећу отпорност а 100 највећу рањивост.

Он процењује пет кључних димензија: ставове јавности, политичко окружење, јавну администрацију, медијско окружење, грађански и академски простор, а са посебним фокусом на активности Кремља и Пекинга. Процена рањивости заснована је на седам кључних извора података, попут истраживања јавног мњења, анкета реномираних стручњака из датих области,  светског индекса слободе штампе итд.

Резултати свих постојећих индекса анализирани су за протеклих шест година, од 1. јануара 2016. до 30. јуна 2021. године, како би била обухваћена барем једна промена власти у анализираним земљама.