Зборник радова „Односи Русије и Србије на почетку XXI века“

Поводом успешног завршетка пројекта праћење руско-српских односа, ISAC Фонд са задовољством представља зборник радова „односи Русије и Србије на почетку XXI века“.
Двогодишњи пројекат праћење руско-српских односа остварен је уз свесрдну подршку министарства спољних послова краљевине норвешке и амбасаде краљевине норвешке у београду. пројекат је имао за циљ да политичкој елити и грађанима у србији приближи данашњу русију, као и да пружи објективну слику савремених руско-српских односа, ослобођену емоција, митова и традиционалних погледа, кроз анализу различитих аспеката међусобне сарадње ове две државе – од економске и енергетске до културне.
Зборник радова „односи Русије и Србије на почетку XXI века“ представља збирку најбољих и најинтересантнијих радова и анализа, претходно објављених у извештајима пројекта праћење руско-српских односа, као и одабраних излагања са округлих столова и радионица одржаних у оквиру овог пројекта. Радови су подељени на следећа поглавља:
историјски и политички аспекти односа Русије и Србије
неколико погледа на савремену Русију
безбедносни оквир у Евроазији
улога Русије у обезбеђењу одрживе енергетске безбедности региона Југоисточне Европе
сарадња у области културе и религије између Србије и Русије

Ову публикацију у електронској форми, у pdf формату, можете преузети овде.
Штампана публикација је бесплатна и доступна у ISAC Фонду.