Заједничка спољна и безбедносна политика и приступање Србије Европској унији

ISAC фонд са задовољством најављује предстојећу међународну конференцију „ЗСБП и придруживање Србије Европској унији“ коју ће организовати 12. -13. маја 2015. године.

Отварањем преговора о приступању ЕУ у 2013. години, Србија је започела завршну фазу процеса европских интеграција која води ка пуноправном чланству у Европској унији. Овај процес дели Аcquis Communautarieна 35 поглавља, у оквиру којих Србија мора успешно да заврши преговоре како би ушла у ЕУ.

За више информација посетите ову страну.