Заједничка и одбрамбена политика ЕУ: чињенице и изазови

18.март – 19. март, 2010. године
Леонардо Центар
Београд, Краљице Наталије 21

Семинар “Заједничка безбедносна и одбрамбена политика ЕУ: чињенице и изазови” који Центар за међународне и безбедносне послове (ИСАЦ фонд) организује уз помоћ шведских оружаних снага биће одржан у периоду од 18. до 19. марта 2010. године, у Леонардо центру, у Београду.

На овом семинару кључна тематика ће бити усмерена ка развоју савремених токова европске безбедности, европских безбедносних ризика и изазова, све већој потреби за развојем општег концепта кооперативне безбедности, као и променама које су настале у европској безбедносној архитектури ступањем на снагу Лисабонског уговора.

Теме о којима ће бити реч током овог Семинара:

Заједничка безбедносна и одбрамбена политика ЕУ и Западни Балкан
Заједничка безбедносна и одбрамбена политика ЕУ: шта, зашто и како?
Заједничка безбедносна и одбрамбена политика ЕУ и НАТО
Институционална архитектура заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ
Европске војне и цивилне могућности
Операције Заједничке безбедносне и одбрамбене политике ЕУ
Безбедна Европа у бољи свет: Европска стратегија безбедности
Сигурна Европа у бољем свету: европска сигурносна стратегија
Шведска перспектива

На овом дводневном Семинару учесници ће бити представници институција и организација које се професионално баве овим темама, као што су Министарство одбране, Министарство унутрашњих послова, Министарство спољних послова, Атлантски савез Србије, Центар за цивилно-војне односе и Факултет безбедности Универзитета у Београду.