Досије докумената о односима Србије и Албаније

Због великог интересовања у домаћој јавности, ISAC фонд представља досије докумената о односима Србије и Албаније, који су објављени у периоду 2010-2011. године.

1. Уводна студија о односима Србије и Албаније: Српско – албански односи: садашње стање и перспективе. Поглед из Србије, септембар 2010. године

2. Колекција интервјуа: Српско – албански односи. Поглед из Албаније, јануар 2011. године

3. Предлог практичне политике: Српско – албанска трговина се утростручила од 2006: да ли има могућности – и потребе – за више?, новембар 2001. године

4. Збирка предлога практичне политике: Србија и Албанија. Припрема за нови почетак, децембар 2011. године