Анализа усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама Европске уније током 2018. године

ISAC представља своју пету годишњу анализу усаглашавања Србије са спољнополитичким декларацијама и мерама ЕУ за 2018. годину. Ова анализа нуди кратак преглед свих спољнополитичких декларација ЕУ, табеларни приказ усаглашавања Србије као и кратко објашњење овакве спољне политике у оквиру поглавља 31.